varduna-servo

Servo
Besprekorno održavanje voznog parka

Jednostavno i efikasno servisirajte i održavajte vozni park Vaše firme, kreirajući i prateći realizaciju svih vrsti radnih naloga za nabavku i ugradnju rezervih delova uz specijalizovanu mobilnu aplikaciju.

Aplikacija Servo Vam omogućava praćenje svih vrsti servisnih naloga, uz automatizovanu evidenciju podataka na terenu, konfigurisanje automatskih kreiranja radnih naloga za ugradnju rezervih delova i sve to putem vašegmobilnog uređaja ili tableta.

Prednosti sistema

varduna-servo-prednosti

KONTROLA SVIH RADNIH NALOGA

Online kreiranje i praćenje realizacije radnih naloga i servisnih knjiga.

varduna-servo-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Automatizovana evindencija ugradnje rezervnih delova putem mobilne aplikacije sa bilo kog mesta.

varduna-SERVO-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Bez ručno vođenje evidencije podataka, greške prilikom unosa podataka u sistem se svode na minimum.

varduna-servo

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup poslovnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.

varduna-servo

Opis proizvoda

Definisanje šifarnika delova, jedinica mera, dobavljača, skladišta..

Pravljenje radnih naloga, praćenje realizacije istih

Praćenje Osnovnih sredstava, rezervnih delova

Konfigurisanje automatskih kreiranja radnih naloga za ugradnju delova

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.
varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.

varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.

varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati

Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od vodećih, stranih, softerskih kompanija, uvođenjev Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksplatacije.

Reference

servo referenca maci
servo referenca tenen

Naši ostali proizvodi